Z ostatniej chwili

Instytucje unijne wspierają prywatne firmy

​Jednym z podstawowych i kluczowych zadań Unii Europejskiej jest wspieranie działalności gospodarczej na jej terenie, która związana jest przede wszystkim z dokładną informacją oraz z określonymi badaniami i profesjonalnym rozwojem technologii. Na szczególną pomoc mogą liczyć podmioty, które będą gwarantowały skuteczną współpracę, zwłaszcza na polu rozwoju edukacji i promowania osób młodych zainteresowanych rozwojem gospodarczym.

 

Ten aspekt działania wspólnoty jest coraz ważniejszy, dzięki czemu ilość środków przeznaczanych na granty i pożyczki jest z każdym rokiem większa. Jedną z podstawowych wartości realizowanych w ten sposób jest przeniesienie ciężaru działalności innowacyjnej z podmiotów publicznych na jednostki prywatne. Tego typu interwencje nie są jednak możliwe z dochowaniem wszystkich zasad funkcjonowania wolnego rynku, przez co warunki współpracy okazywały się trudne, a cele podmiotu publicznego i prywatnego rozbieżne.

 

Zagrożeniem dla rozwoju programów unijnych wspieranych przez rządy poszczególnych państw jest w dużej mierze spowolnienie gospodarcze. Zmienił się tu przede wszystkim zakres działania, który nie jest już tak skupiony na zmianach międzynarodowych oraz na zarządzaniu i gospodarowaniu. Udało się utrzymać wskaźnik ODA na ogólnym poziomie 0,41%, co jednak nie jest sukcesem, ponieważ jego dynamika wzrostu powinna być wyraźna. Rynek się rozwija, ale podniosło się ryzyko związane z rynkiem finansowym i kredytowym. Zmieniają się też warunki produkcji i popytu. Działania prowadzone w ramach wsparcia dla podmiotów prywatnych doprowadziły do wzrostu jego znaczenia kosztem sektora publicznego. Postawiono przede wszystkim na działalność badawczą, by maksymalnie stymulować innowacyjność przedsiębiorstw. Rozszerzono wachlarz firm kwalifikujących się do takiej pomocy.

 

W chwili obecnej obserwujemy proces zmiany standardów pomocy stosowanych przez wiele państw wchodzących w skład Unii. Skutkuje to zmianą wskaźników ODA i ich spadkiem w niektórych częściach Wspólnoty. Są one obecnie uzależnione od większej grupy czynników. Optymizmem napawa fakt, że w większości przypadków udaje się utrzymać poziom PKB, a więc i ODA, dzięki czemu można spodziewać się sprawnego rozwoju firm innowacyjnych niezależnie od tego, jaka dokładnie działalność jest przez nie prowadzona.

logo-footer

 

 

 

 

Często czytane

Wnioski unijne o dotacje – kilka etapów przygotowań. Cz. I
Unia dofinansowuje innowacje w Wieltonie
Kredyt na innowacje technologiczne

Świeże newsy branżowe

Sześćdziesiąt lat później, wciąż w ruchu, przekształcając się i...
Działania w zakresie równości płci
Warsztaty doktoranckie europejskiej sieci uniwersyteckiej "Prawo...
© Copyright financialstrategy.pl 2016 All Rights Reserved.