Z ostatniej chwili

Czy uzyskane dotacje z funduszy unijnych należy zwrócić?

Kwestia, czy przyznane dotacje unijne muszą zostać zwrócone nurtuje bardzo wiele osób. Z założenia pomoc w ramach dotacji z Unii Europejskiej jest bezzwrotna. Oznacza to, że nie muszą one być przez beneficjentów spłacane. Są jednak ściśle określone sytuacje, kiedy otrzymane dotacje podlegają zwrotowi.

 

Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w której dotacja została przyznana, a beneficjent nie wypełnił warunków podpisanej umowy. Każda umowa o dofinansowanie jakiegoś projektu zawiera bardzo szczegółowo opisane warunki, które trzeba spełnić, aby nie zaszła konieczność oddawania przyznanej dotacji. Wszyscy, którzy taką pomoc otrzymali powinni więc bardzo dokładnie przeczytać zawieraną umowę, aby wiedzieć, jakie ciążą na ich obowiązki. Jeśli tych obowiązków nie dopełnią, będą musieli liczyć się z koniecznością zwrócenia dotacji.

 

W jakich sytuacjach dotację trzeba zwrócić? Przyznana dotacja powinna zostać wydana zgodnie z przeznaczeniem. Środków nie można wykorzystać na inne cele niż te, które zostały we wniosku wskazane. Jeżeli chodzi o dotacje przyznawane firmom, trzeba liczyć się z tym, że wydając pieniądze na inne cele i tak będziemy musieli je zwrócić. Z taką sytuacją muszą liczyć się także osoby, które skorzystały z dotacji na założenie firmy. Otrzymane środki w ramach pomocy z Unii Europejskiej muszą zostać bardzo dokładnie rozliczone.

 

Wydając środki z dotacji musimy więc mieć na uwadze, na co je wydajemy. Osoby, które nie będą w stanie rozliczyć się z otrzymanych pieniędzy, muszą przygotować się na konieczność ich zwrotu. Co więcej, w takiej sytuacji trudno nam będzie uzyskać kolejne środki. W sytuacji zwrotu dotacji zwraca się nie tylko przyznaną kwotę, ale także naliczone od niej odsetki. Dotacje unijne są z założenia pomocą bezzwrotną. Jeżeli chcemy uniknąć konieczności zwracania przyznanych środków musimy jednak pamiętać, że wszelkie rozliczenia muszą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Musimy także pamiętać, że warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy jest wydanie środków zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Nie możemy środków tych przeznaczać na inne niż wskazane we wniosku cele. W innym przypadku narażamy się na konieczność ich zwrotu. Z pewnością nie będzie to dla nas sytuacja komfortowa.

logo-footer

 

 

 

 

Często czytane

Wnioski unijne o dotacje – kilka etapów przygotowań. Cz. I
Unia dofinansowuje innowacje w Wieltonie
Kredyt na innowacje technologiczne

Świeże newsy branżowe

Jak pokonać ślepą uliczkę kariery i znaleźć nowe kierunki
Forum dyskusyjne poświęcone definiowaniu i zapisywaniu efektów uczenia się...
Znaczenie własności intelektualnej w MŚP
© Copyright financialstrategy.pl 2016 All Rights Reserved.